توماس كارلايل(1881-1795):


فيلسوف اسكاتلندي و نويسنده كتاب قهرمان و طريقت قهرماني معقتد است كه به رهبران توانايي داده شده است كه اذهان توده ها را در اختيار خود گيرد

فردريك ويلهلم نيچه:


او معتقد است "تصميمات آني يك ابر مرد مي تواند تاريخ جهان را عوض كند

/ 0 نظر / 21 بازدید