پديده شگرف رهبري و چگونگي پيدايش رهبران بزرگ در طول تاريخ بشريت همواره مورد توجه متفكران اعصار مختلف بوده است. به هنگام برخورد با اين واژه، انسانهاي توانا و پر قدرتي را در نظر تجسم مي‌كنيم كه فرماندهي ارتش پيروزمندي را بر عهده دارند، در امپراتوريهاي عظيم نقش اصلي را ايفا مي‌كنند و يا چرخهاي پيچيده شركتهاي چند مليتي غول‌آسايي را در آسمانخراشهاي بزرگ به گردش در مي‌آورند.
شهرت رهبران شجاع، مبتكر و توانمند سرمنشأ پيدايش افسانه‌هاي بسياري شده است. چه بسيار حكايتها و داستان‌هاي واقعي و غير واقعي كه از نبوغ و تصميم‌گيريهاي بجا و مؤثر رهبران معروف حكايت دارد و چه صفحه‌هايي از تاريخ كه بر اساس تصميمهاي همين رهبران به گونه‌اي ديگر رقم خورده است. تمامي اين شگفتيها، حكايتها و افسانه‌ها را بايد در فرايند پر راز و رمز «رهبري» جستجو كرد.
شخصيت رهبران بزرگ بر مورخان و افسانه‌سرايان تأثير فراوان داشته است. اما تنها جنبه مهيج شخصيت آنها نيست كه به نقش رهبران جاذبه جادويي مي‌بخشد. بلكه آنچه در فرايند رهبري از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، تأثير قطعي آنان بر سرنوشت تاريخ و زندگي مردمان قرون و اعصار است. رهبران بزرگ تاريخ، در زمان خود چنان قدرتي، اعمال كرده‌اند كه بي‌ترديد جريان تاريخ را براي جهانيان تغيير داده است.
در صفحات تاريخ به رهبراني بر مي‌خوريم (همچون محمد، مائو و گاندي) كه توانايي ايجاد آنچنان جذبه و شوري در پيروان خود داشته‌اند كه پيروان با اشاره‌اي از جانب رهبر، جان شيرين خود را فدا مي‌كرده‌اند و رهبراني را هم مي‌شناسيم كه به شدت مورد تنفر و انزجار بوده و سرانجام توسط پيروان خود جان باخته‌اند. رهبراني را مي‌بينيم كه از ميان مردم عادي برخاسته و به مقام رهبري انسانهاي بي‌شماري رسيده‌اند(همچون جوليوس گيسر،كلاديوس گيسر، آدولف هيتلر، الكساندر دگرت وچارل‌مان). و رهبراني را مي‌شناسيم كه در اوج توانايي به ناگاه قدرت خود را از دست داده و ناتوان شده‌اند( همانند چرچيل و اينديا‌گاندي).
براي يافتن علت‌ها بسياري از پژوهشگران در جستجوي يافتن عوامل نفوذ يا اثربخشي رهبران بر‌آمده، به بررسي اعمال، رفتار و ويژگي‌هائي پرداخته‌اند كه منبع نفوذ و قدرت رهبران محسوب مي‌گردند. اين پژوهشگران همواره در پي يافتن عواملي بوده‌اند كه نفوذ رهبران در پيروان و تحقق اهداف جمعي را سبب مي‌گردند يا در حفظ موقيت رهبري مؤثرند.


با من همراه با‌شيد تا حقيقت را کشف کنيد.
g.gif

/ 0 نظر / 10 بازدید